جمعه 7 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

دستگاه نظارت و طراحی

 

معرفی دستگاه نظارت و طراحی

نام و نام خانوادگی : نعمت اله قاسمی

تلفن دفتر : 33412218-086

سال تولد : 1356

آدرس الکترونیکی : ghaseminemat@yahoo.com

سطح تحصیلات :  کارشناسی مهندسی عمران - عمران

پست سازمانی : طراح و کارشناش عمران

 

سوابق اجرایی:

  • طراح و ناظرساختمان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 80 تاکنون
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
  • دارای پروانه اشتغال ساختمانی کانون کاردانهای استان مرکزی
  • مسئوول دفاتر نظام فنی و ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی به شماره 1104 اراک ،1116 اراک و 1205 تفرش از سال 86 تا 90
  • عضو دفتر خدمات فنی و مهندسی شماره 27 اراک از سال 78 تا 92 

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1- نظارت بر حسن اجرای عملیات پروژه های ساختمانی واحد

 2- نظارت  بر کار پیمانکاران کلیه پروژه های عمرانی

3- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادات پیمانکاران در طول اجرای پیمان

4- انجام کلیه امور نقشه برداری مورد نیاز پروژه ها

5- انجام امور مربوط به تعمیرات و تکمیل ساختمانهای مورد نیاز حسب ضرورت

6- برقراری ارتباط با موسسات فنی و تأسیساتی و ساختمانی و افراد صاحب نظر در موارد لزوم

7- انجام اقدامات لازم در زمینه سایر مواردی که در حدود وظایف پیشنهاد می شود

8 – طراحی و اجرای محوطه سازی و ایجاد فضای سبز دانشگاه

9- طراحی و اجرای ابنیه مورد نیاز دانشگاه شامل ساختمان ها، دیوارهای حائل و ...